Nasz cel

Celem zespołu Game The Same jest wykreowanie i zagospodarowanie nowej gałęzi gier komputerowych: Dynamic Audio Games jako pełnoprawnych gier audio-video. W ramach tej aktywności GTS tworzy unikatową w skali światowej grę Rosemary’s Fate. Ponadto uzyskaliśmy dotację B+R w ramach programu GAMEINN na stworzenie technologii gier typu audio.

Chcemy wypełnić lukę, którą dostrzegamy w świecie gier komputerowych. Rosnącemu popytowi na usługi i produkty audio jak audiobooki, streaming muzyki, podcasty, czaty głosowe towarzyszy rozwój urządzeń i technologii dźwiękowej. Gry dźwiękowe będą naturalnym wyborem dla gwałtownie zwiększającej się rzeszy odbiorców produktów dźwiękowych.

Kilka słów o zespole
Game The Same

​Game The Same Sp. z o. o. została powołana w celu realizacji gier dźwiękowych, którym nadaliśmy nazwę Dynamic Audio Games. Charakteryzuje je wysoka jakość dźwięków przestrzennych, uzyskana dzięki najnowszym technologiom oraz współpracy ze światowej klasy kompozytorami i sound designerami.

Skupiamy specjalistów i naukowców z różnych dziedzin przy współpracy z:
  • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

  • Studiem Tyflografiki „Tyflograf”
    Największa firma w Polsce zajmująca się profesjonalnym tworzeniem tyflograficznych przedstawień rzeczywistości.

  • Inżynierami oprogramowania, sound designerami, analitykami danych

Projekty Unijne

Miło nam poinformować, że projekt Prace B+R w celu opracowania technologii tworzenia gier typu Audio spółki Game The Same został wybrany do dofinansowania przez NCBR w ramach konkursu GAMEINN 2020.

Wartość projektu
3 565 264,41 PLN
Wielkość dofinansowania
2 675 490,37 PLN
Partnerzy: